herb duzy

OSINA.PL

Gmina Osina
72-221 Osina
NIP: 856-14-07-482
REGON: 811684261

Udostępnij

Żywność POPŻ
Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie z Banku Żywności w Nowych Bielicach trafiła druga dostawa żywności finansowana ze środków unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących realizowanego w Podprogramie  2015.  

Dostawa liczyła 2,4 tony.  Wśród asortymentu pozyskanych artykułów żywnościowych znajdował się cukier, dżem truskawkowy, groszek z marchewką, makaron świderki, kasza jęczmienna, klopsiki w sosie własnym, mielonka wieprzowa, mleko UHT, koncentrat pomidorowy, olej rzepakowy oraz ryż biały.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Udostępnij

Prace przy świetlicy w Kościuszkach
W środę 17.06.2015 przy świetlicy w Kościuszkach były poczynione prace, które mają poprawić bezpieczeństwo i estetykę w naszej miejscowości. Zostały wbetonowane nowe słupki do podtrzymania siatki zatrzymującej piłki, oraz wyczyszczone i pomalowane stoły biesiadne. Wszystkim którzy pomagali w tych pracach serdecznie jako sołtys miejscowości dziękuję i myślę że nigdy nie zabraknie u nas takich rąk do pomocy.

Udostępnij

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina na dzień 30 czerwca 2015 roku ( wtorek ) na godz.  13.00
Miejscem obrad będzie  świetlica wiejska  przy Urzędzie Gminy Osina.

 

 1. Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2015 rok.
 3. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Osina nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.
 4. Uchwała w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników.
 5. Dyskusja na temat farm elektrowni wiatrowych.
 6. Informacja Wójta z działania w okresie  między Sesjami.
 7. Wnioski i zapytania.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Łuczak

Udostępnij

hd moje styp2Trwa kampania informacyjna o stypendiach AKCJA - STYPENDIA

Wbrew obiegowej opinii stypendia w Polsce nie są przyznawane wyłącznie w szkole i na uczelni ze środków państwowych. Stypendia nie są adresowane też wyłącznie do wybitnych. Istnieje bogata oferta programów stypendialnych realizowanych przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy lokalne lub firmy.

Do 28 czerwca w ramach AKCJA - STYPENDIA na portalu mojestypendium.pl prezentowane są wybrane, warte uwagi programy stypendialne aktualne w sezonie 2015/16. Codziennie można spodziewać się czegoś nowego. W ramach wirtualnych targów przedstawiane są oferty stypendialne dla uczniów i dla studentów, w kraju i za granicą. Znajdują się wśród nich propozycje stowarzyszeń, fundacji, firm i samorządów lokalnych.

Wszyscy szukający wsparcia swojego rozwoju, dofinansowania kursów językowych, zajęć sportowych lub artystycznych, zaproszeni są do odwiedzenia portalu mojestypendium.pl. Wśród wybranych ofert znajdą się między innymi programy dla tegorocznych maturzystów wybierających się na studia oraz dla gimnazjalistów myślących o nauce w szkole średniej za granicą. Będą również stypendia dla zaangażowanych w wolontariat uczniów i dla młodych ludzi wyróżniających się jakimś talentem. Prezentowana będzie również oferta ogólnopolskiego programu stypendiów sportowych dla młodych ludzi mających z różnych przyczyn trudny start.

Organizatorem cyklicznych wirtualnych targów ofert stypendialnych - AKCJA - STYPENDIA jest Fundacja Dobra Sieć – administrator portalu mojestypendium.pl. Partnerem Portalu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Więcej…
Udostępnij

             

Strona 1 z 204

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>