herb duzy

OSINA.PL

Gmina Osina
72-221 Osina
NIP: 856-14-07-482
REGON: 811684261

Udostępnij

LEKCJA WF W PARKU TRAMPOLIN
20 październik okazał się dla klasy 2a i 3b wspaniałym dniem. W tym dniu klasy wybrały się na wycieczkę do Parku Trampolin w Szczecinie. Skakanie na trampolinach to ciekawe urozmaicenie lekcji wychowania fizycznego oraz rozrywka na najwyższym poziomie. To było nowe doświadczenie dla dzieci, które w ciekawy sposób mogły spożytkować swoje duże pokłady energii. Każdy mógł wybić się na trampolinie, bez problemu włożyć piłkę do kosza i poczuć się przy tym jak zawodnik NBA. Największym powodzeniem cieszył się basen z gąbkami, w którym po wykonaniu zaplanowanej ewolucji można było bezpiecznie wylądować. Godzinne zajęcia pod okiem instruktora na długo pozostaną w pamięci. Następnie uczniowie udali się do Muzeum Historii Szczecina poznając dzieje miasta i jego mieszkańców od czasów najdawniejszych po XX wiek. Do szkoły uczestnicy wycieczki wrócili pełni wrażeń i nowych doświadczeń.

Katarzyna Paczkowska i Wanda Trojanowska

Udostępnij

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina na dzień 27 października 2016 roku ( czwartek) na godz. 14.00.
Miejscem obrad będzie sala Świetlicy Wiejskiej w Osinie.

 1. Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
  Uchwała RIO w sprawie wydania opinii do informacji Wójta Gminy Osina o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2016 rok.
 4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2016-2024.
 5. Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za udostępnianie sal lekcyjnych w Zespole Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie.
 6. Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Osina.
 7. Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
 8. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
 9. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 10. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie.
 11. Uchwała w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe w Krzywicach.
 12. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Osina do projektu: Poprawa jakości kształcenia oraz dostosowania nauczania do potrzeb rynku pracy. Działanie 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w Kontrakcie Samorządowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
  2014-2020 pt. „Inwestycja w rozwój gospodarczy gmin Nowogard, Maszewo, Osina i Powiatu Goleniowskiego”.
 13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
 14. Analiza oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
 15. Informacja dotycząca opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Goleniowie.
 16. Informacja Wójta z działania w okresie między Sesjami.
 17. Wnioski i zapytania
 18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Łuczak

Udostępnij

POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI – UCZNIOWIE ZSP W OSINIE ZWIEDZAJĄ SANTOK
We wtorek (18.10.2016 r.) uczniowie Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie oraz Szkoły Podstawowej w Węgorzynie brali udział w wycieczce do Muzeum Grodu Santok, będącego filią Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim. Organizatorem wyjazdu był pan Andrzej Królewicz.
Celem wycieczki była lekcja historii o jednym z najważniejszych grodów średniowiecznej Polski (szczególnie za czasów Piastów). Gród ten był kasztelanią i sprawował przede wszystkim funkcje obronne państwa pierwszych Piastów. Lekcja, w czasie której uczniowie mogli zobaczyć makietę grodu i inne odkrycia archeologiczne, była bardzo interesująca. Pani Małgorzata Pytlak najpierw sprawdziła wiedzę uczniów na temat panowania dynastii piastowskiej a później z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej przedstawiła historię grodu- malowniczo położonego nad Wartą i Notecią.
Wycieczka miała również na celu integrację uczniów obu szkół. Po wycieczce można stwierdzić, że cel ten został zrealizowany – nowe znajomości zawarte.

Ewelina Wszelaki

Udostępnij
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o wraz z Związkiem Pracodawców Pomorza Zachodniego uruchomiły nabór projektów których celem jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań i pomysłów w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych.

Nabór wniosków trwać będzie do 19 października 2016r.

Jeżeli:

 • macie Państwo pomysł na poprawienie lub udoskonalenie obecnie działającego systemu kształcenia ustawicznego dla osób dorosłych w Polsce;
 • macie Państwo ideę, która przełoży się na podniesienie kwalifikacji osób dorosłych;
 • macie Państwo innowacyjną koncepcję szkoleń lub doradztwa;
 • jesteście Państwo rewolucjonistą na polu kształcenia ustawicznego;

I chcecie Państwo otrzymać:

 • bezzwrotne wsparcie finansowe (średnio ok. 65.000 zł przeznaczone na jeden projekt);
 • nieodpłatną pomoc w postaci doradztwa, szkoleń eksperckich, konsultacji ze strony  specjalistów itp;
 • profesjonalną oraz bezpłatną ewaluację swojego pomysłu innowacyjnego;
 • wsparcie organizacyjne podczas wdrażania innowacji i testowania pomysłów.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” realizowanego w Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa i umowy nr : POWR.04.01.00-00-I030/15.

Więcej informacji i wszelkie niezbędne dokumenty znajdziecie Państwo na stronie: www.innowacje.zgd.com.pl

lub bezpośrednio w ogłoszeniu o konkursie: http://www.innowacje.zgd.com.pl/zapraszamy-skladania-wnioskow/

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt na mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub w Biurach Projektu pod adresami wskazanymi w ogłoszeniu o konkursie.

Udostępnij

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
W piątek od samego rana na szkolnych korytarzach odczuć można było podniosłą atmosferę. Galowy strój uczniów, kwiatki wskazywały, że dzień nie będzie zwyczajny. Nic w tym dziwnego, skoro był to Dzień Edukacji Narodowej. Od ósmej trwały jeszcze gorączkowe przygotowania, ostatnie próby, ostatnie kreski w portretach nauczycieli, które można zobaczyć na szkolnych korytarzach. Wszystko po to, by wyrazić wdzięczność.
Aż w końcu o godzinie 12.00 wszyscy zebrali się w sali gimnastycznej na uroczystym apelu. Na początku głos zabrała pani dyrektor Tatiana Olbert, która wyraziła ogromne podziękowania za trud włożony w pracę i wręczyła części grona pedagogicznego Nagrody Dyrektora Szkoły. Następnie wójt gminy Osina pan Krzysztof Szwedo wręczył Nagrody Wójta na ręce pani dyrektor Tatiany Olbert i pana Michała Janika oraz złożył życzenia powodzenia i sukcesów w pracy całemu gronu pedagogicznemu.

Więcej…

Strona 1 z 258

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>