herb duzy

OSINA.PL

Gmina Osina
72-221 Osina
NIP: 856-14-07-482
REGON: 811684261

Udostępnij

Zmiany numerów telefonów od 1 grudnia 2015 r.

Uprzejmie informuję, że Urząd Gminy Osina i Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie przechodzą z telefonii stacjonarnej do wirtualnej sieci Orange. Oznacza to, że zmieniają się numery telefonów do wszystkich pracowników Urzędu i OPSu.

Więcej…
Udostępnij

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina na dzień 3 grudnia 2015 roku (czwartek) na godz. 13.00

Miejscem obrad będzie sala Świetlicy Wiejskiej w Osinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 2. Wnioski i zapytania.
 3. Projekt budżetu na 2016 r.
  1. stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu
  2. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Osina na 2016 r.
  3. dyskusja
  4. uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 r.
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2015-2024.
 5. Uchwała w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie.
 6. Uchwała w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Osinie.
 7. Uchwała w sprawie przedłużenia dzierżawy na okres trzech lat nieruchomości położonej w Przypólsku.
 8. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości  diety  dla radnych.
 9. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia zasad wypłaty diety dla sołtysów.
 10. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osina.
 11. Informacja Wójta z działania w okresie  między Sesjami.
 12. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Łuczak

Udostępnij

Odpady zmieszane w miejscowościach KOŚCIUSZKI, WĘGORZA, BODZĘCIN, REDOSTOWO I KIKORZE

będą odbierane w dniach: 30 listopada, 14, 28 grudnia 2015 roku.

Odpady zmieszane w miejscowościach REDŁO, WĘGORZYCE, PRZYPÓLSKO, OSINA I KRZYWICE

będą odbierane w dniach: 01, 15, 29 grudnia 2015 roku.

Odpady zbierane selektywnie (czyli tworzywa sztuczne, szkło, papier) odbierane będą z terenu całej gminy w dniu: 

3 grudnia 2015 roku.

Odpady wielogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą z terenu całej gminy w dniu:

18 grudnia 2015 roku (nie wystawiamy opon samochodowych!!!)

We wskazanych dniach, lub wieczorem dnia poprzedzającego wskazaną datę prosimy o wystawienie pojemników oraz  wszystkich trzech worków z odpadami przed Państwa posesje, w sposób umożliwiający pracownikom firmy wywozowej ich odbiór.

Udostępnij

Udostępnij

KLASA I B SP NA ZAJĘCIACH W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE
W dniu 30.10.2015r. uczniowie klasy I b Szkoły Podstawowej pojechali na zajęcia do biblioteki do Goleniowa. Zajęcia zaczęły się od pogadanki. Uczniowie poznali zasady zachowania się w bibliotece i korzystania z zasobów bibliotecznych. Podczas prowadzenia zajęć pani bibliotekarka czytała dzieciom baśń H. Ch. Andersena „Calineczka”. Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Następnie bawili się w kącikach zabaw. Wspólna zabawa pozwoliła im na rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy i współdziałania w grupie. Pierwszoklasiści podziękowali pani bibliotekarce za ciekawe zajęcie wręczając własnoręcznie wykonane laurki.

Dziękuję pani Wiesławie Staszak za pomoc w przeprowadzeniu wycieczki.
wychowawczyni klasy I b Renata Jarema

Strona 1 z 215

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>