SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY OSINA

Uprzejmie informujemy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać co miesiąc (z góry) do 15 dnia każdego miesiąca.

Opłatę należy uiszczać:

  1. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy na konto nr 79 9375 1012 4200 3216 2000 0270 lub
  2. gotówką w punkcie kasowym w Urzędzie Gminy lub
  3. gotówką u inkasenta

Inkasentami w państwa miejscowościach są Sołtysi. Wyjątkiem są miejscowości:

  1. Redło – inkasentem jest p. Małgorzata Wawreńczuk
  2. Osina – inkasentem jest pani sołtys oraz p. Marek Pakulski


WAŻNE

W dokumentach wpłaty, jako dokonującego opłaty, należy wymienić osobę, która złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgromadzone przez Państwa odpady komunalne odbierać będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 12, 72-100 Goleniów.

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą

z terenu całej gminy w dniu: 29 czerwca 2017 roku

Wieczorem dnia poprzedzającego wskazaną datę tzn. 28 czerwca prosimy o wystawienie problematycznych odpadów przed Państwa posesje, w sposób umożliwiający pracownikom firmy wywozowej ich odbiór. Nie wystawiamy opon samochodowych!!!!!

Odpady ustawiamy w okolicy pojemników na odpady zmieszane, w widocznym miejscu. Prosimy o nie wystawianie odpadów wielkogabarytowych w innych terminach, gdyż następny termin będzie 07 września 2017 roku.

W każdym dniu (pon. - sob. od godz. 7.00 do 19.00) mogą Państwo wywieść odpady gabarytowe na PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)

do Goleniowa przy ul. I Brygady Legionów 17C BEZPŁATNIE.

Odpady zmieszane w miejscowościach KOŚCIUSZKI, WĘGORZA, BODZĘCIN, REDOSTOWO I KIKORZE
będą odbierane w dniach: 12, 26 czerwca 2017 roku.

Odpady zmieszane w miejscowościach REDŁO, WĘGORZYCE, PRZYPÓLSKO, OSINA I KRZYWICE
będą odbierane w dniach: 13, 27 czerwca 2017 roku.

Odpady zbierane selektywnie (czyli tworzywa sztuczne, szkło, papier) odbierane będą z terenu całej gminy w dniu:
01, 14 czerwca 2017 roku.

We wskazanych dniach, lub wieczorem dnia poprzedzającego wskazaną datę prosimy o wystawienie pojemników oraz wszystkich trzech worków z odpadami przed Państwa posesje, w sposób umożliwiający pracownikom firmy wywozowej ich odbiór.

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSINA DOTYCZĄCE ZMIAN SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na mocy której Sejm zobowiązał gminy do przejęcia obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Pamiętaj!

ŚMIECI SEGREGUJEMY W ZIELENI ŻYJEMY”

Więcej…