15 południk

Wyjątkowy 15. Południk w Stargardzie!

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.stargard.pl/images/pic/110/9543/22.05.2007%20TS%20IMG_7012_mid.jpeg
There was a problem loading image http://www.stargard.pl/images/pic/110/9543/22.05.2007%20TS%20IMG_7012_mid.jpeg

Wyjątkowy 15. Południk w Stargardzie!

Przez nasze miasto przebiega 15. południk długości geograficznej wschodniej. W pobliżu tego miejsca znajduje się - ustawiony tam w okresie międzywojennym - kamienny obelisk. Mając świadomość, jakim atutem turystycznym jest nasze położenie, Miasto podejmuje czynności związane z promocją faktu interesującej lokalizacji.
 
Jednym z działań było chociażby nadanie nazwy „15. Południk” rondu powstałemu w sąsiedztwie przebiegającego południka. Kolejny etap, to zaproszenie do współpracy innych miejscowości leżących w jego zasięgu. 
Zainteresowanie wykazały: Gmina Rewal, Gmina Pyrzyce, Gmina Golczewo, Gmina Osina. Wymienione samorządy - wraz z Gminą Miastem Stargard Szczeciński - podpisały niedawno list intencyjny, dotyczący współpracy. 
 
Projekt „15. Południk” pozwoli na koordynację działań promocyjnych sektora turystycznego miejscowości zaangażowanych w inicjatywę. Istnieje szansa na zwiększenie liczby turystów odwiedzających miasta. Powstanie szlaku umożliwi koordynację działań promocyjnych. Ponadto może ułatwić pozyskiwanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki, kultury i rekreacji. To z kolei zwiększy skuteczność działań. Utworzenie szlaku pozwoli na skupienie pojedynczych, rozproszonych działań, wokół jednej wspólnej idei. Możliwe będzie także tworzenie nowych produktów turystycznych związanych z tą właśnie ideą.
 
Pierwszym etapem realizacji projektu jest wzajemna promocja miejscowości zaangażowanych w projekt na stronach internetowych poszczególnych Gmin.

Szczegóły dotyczące inicjatywy można znaleźć tutaj: www.stargard.pl/Projekt-15-Poludnik-Informacje

Zapraszamy w pobliże 15. Południka!

Foto: T. Surma

Projekt 15 Południk - Informacje

Stargard Szczeciński, jest jednym z miast, przez które przebiega 15. południk długości geograficznej wschodniej. W pobliżu tego miejsca znajduje się, ustawiony tam w okresie międzywojennym kamienny obelisk. Mając świadomość, jakim atutem turystycznym jest nasze położenie geograficzne podejmujemy czynności związane z promocją tego miejsca. Jednym z naszych dotychczasowych działań było nadanie nazwy 15. Południk rondu powstałemu w sąsiedztwie przebiegającego południka, a kolejnym etapem było zaproszenie do współpracy innych miejscowości leżących na 15. południku.  Zainteresowanie wykazały: Gmina Rewal, Gmina Pyrzyce, Gmina Golczewo, Gmina Osina i wraz z Gminą Miastem Stargard Szczeciński podpisały list intencyjny dotyczący współpracy. 

Projekt „15. Południk” pozwoli na koordynację działań promocyjnych sektora turystycznego miejscowości zaangażowanych w projekt oraz zwiększenie liczby turystów je odwiedzających. Powstanie szlaku pozwoli na koordynację działań promocyjnych sektora turystycznego. Ponadto może ułatwić pozyskiwanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki, kultury i rekreacji, a to z kolei zwiększy skuteczność działań. Utworzenie szlaku pozwoli na skupienie pojedynczych, rozproszonych działań wokół jednej wspólnej idei i tworzenie nowych produktów turystycznych związanych z tą właśnie ideą.

Pierwszym etapem realizacji projektu jest wzajemna promocja miejscowości zaangażowanych w projekt na stronach internetowych poszczególnych stron.   

Projekt 15 Południk

Projekt 15 Południk to inicjatywa Gmin leżących na szlaku 15 Południka. Wspólne porozumienie podpisały Gmina Rewal, Gmina Pyrzyce, Gmina Golczewo, Gmina Osina wraz z Gminą Miastem Stargard Szczeciński.
Projekt „15. Południk" pozwoli na koordynację działań promocyjnych sektora turystycznego miejscowości zaangażowanych w projekt oraz zwiększenie liczby turystów je odwiedzających. Powstanie szlaku pozwoli na koordynację działań promocyjnych sektora turystycznego. Ponadto może ułatwić pozyskiwanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki, kultury i rekreacji, a to z kolei zwiększy skuteczność działań. Utworzenie szlaku pozwoli na skupienie pojedynczych, rozproszonych działań wokół jednej wspólnej idei i tworzenie nowych produktów turystycznych związanych z tą właśnie ideą.
Pierwszym etapem realizacji projektu jest wzajemna promocja miejscowości zaangażowanych w projekt na stronach internetowych poszczególnych stron.