herb duzy

OSINA.PL

Gmina Osina
72-221 Osina
NIP: 856-14-07-482
REGON: 811684261

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Udostępnij

O B W I E S Z C Z E N I E
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 13 stycznia 2017 roku
o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku