Multithumb found errors on this page:

Could not create image: /home/users/osina/public_html/osina/cache/multithumb_thumbs/b_0_0_0_00_images_stories_loga_65plus.jpg. Check if you have write permissions in /home/users/osina/public_html/osina/cache/multihumb_thumbs/

OgłoszenieGmina Osina jest zainteresowana przystąpieniem do projektu „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji”. Celem działania jest przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu osób w wieku 65+ poprzez organizację odpowiednich szkoleń oraz działań animacyjnych, służących utrwalaniu efektów tych szkoleń. W ramach projektu miałoby się odbyć 15 spotkań szkoleniowych, przybliżających osobom w wieku 65+ wiedzę z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Osoby w wieku 65+ zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o kontakt z Sołtysem miejscowości.