Multithumb found errors on this page:

Could not create image: /home/users/osina/public_html/osina/cache/multithumb_thumbs/b_0_0_0_00_images_stories_2017_2017_04_19_przedszkole.jpg. Check if you have write permissions in /home/users/osina/public_html/osina/cache/multihumb_thumbs/

umowa z wykonawcą przedszkola w osinie podpisanaW dniu 19 kwietnia 2017 roku Wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo podpisał umowę z firmą FHU GEKO z Mierzyna na Rozbudowa, budynku Zespołu Szkół Publicznych w Osinie z przeznaczeniem na przedszkole. Firma Geko została wyłoniona w przetargu składając najkorzystniejszą ofertę 634.999,99zł brutto (sześćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 99/100 złotych ). Termin zakończenia inwestycji to 18 sierpnia 2017 roku, w wyniku rozbudowy powstanie przedszkole na 75 miejsc, które ma zacząć funkcjonować od 1 września tego roku. Przedszkole w Gminie Osina było priorytetem dla Wójta i Rady Gminy, ponieważ ta potrzeba była od lat jedną z najczęściej zgłaszanych zwłaszcza przez młodych mieszkańców Gminy. Ci ostatni już za kilka miesięcy będą mogli zaprowadzać swoje dzieci do nowego przedszkola w Osinie.