herb duzy

OSINA.PL

Gmina Osina
72-221 Osina
NIP: 856-14-07-482
REGON: 811684261

Czy jesteś za reaktywacją posterunku policji w Osinie?

Urząd Gminy w Osinie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2017 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń.
Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowych opłat.

Projekt edukacyjny

Udostępnij

Projekt edukacyjny
NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

W każdym oddziale klas I – III edukacji wczesnoszkolnej został przeprowadzony projekt edukacyjny w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, którego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży. W każdej klasie odbyło się głośne czytanie fragmentów książki Marii Kownackiej pt.: ,,Plastusiowy pamiętnik’’. Zadaniem uczniów było wykonanie plakatu dotyczącego przygód sympatycznego Plastusia. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Wiesława Staszak