herb duzy

OSINA.PL

Gmina Osina
72-221 Osina
NIP: 856-14-07-482
REGON: 811684261

komunikat Ministra Cyfryzacji

Udostępnij

Szanowni Państwo

w załączeniu przekazuję komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie możliwości wzięcia udziału w projektach w ramach trwającego naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie dla działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Mając na względzie potrzebę zapewnienia szerokiego zasięgu oddziaływania efektów interwencji w działaniu 3.1 POPC, serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią komunikatu oraz podjęcia wspólnych działań z organizacjami pozarządowymi w kierunku podnoszenia i wzmacniania cyfrowych kompetencji mieszkańców Państwa gmin.

Z poważaniem
Centrum Projektów Polska Cyfrowa