Gmina Osina

{nomultithumb} Gmina Osina
Osina 62
72-221 Osina

fax. +48 91 39 10 390 nr wewnętrzny 71
Strona Internetowa - www.osina.pl  
Biuletyn Informacji Publicznej - www.bip.osina.pl  

NIP: 856-14-07-482
Konto: 18 9375 1012 4200 3216 2000 0010

DANE KONTAKTOWE DO PRACOWNIKÓW

Udostępnij

Dane kontaktowe do pracowników Urzędu Gminy Osina, Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie, Zespołu Szkół Publicznych w Osinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Osinie

STANOWISKO PRACY IMIĘ I NAZWISKO NR TELEFONU NR WEWN. NR POKOJU ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ
URZĄD GMINY OSINA
FAX - 913910390 71   -
Wójt KRZYSZTOF SZWEDO 913910390 --- 103 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Sekretarz EMILIAN PISAREK 508-499-569 17 102 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
skarbnik ANETA KIJOWSKA-GACH 508-499-613 15 6 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Kierownik USC, St. ds. obywatelskich i ewidencji ludności AGNIESZKA WALKARZ 508-499-549 18 14 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
St. ds. obsługi organów Gminy, działalności gospodarczej, kultury i zdrowia WIOLETTA POŚPIESZYŃSKA 508-499-567 21 105 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, turystyki i sportu MICHAŁ WIATR 508-499-620 25 112 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
St. ds. organizacyjno-administracyjnych i kadr JADWIGA SUĆKO 508-499-559 16 101 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
St. ds. księgowości finansowo-budżetowej ANDŻELIKA PIETROŃ 508-499-563 14 10 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
St. ds. księgowości finansowo-budżetowej BEATA BARYLUK-STARCZEWSKA 508-499-546 32 10 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
St. ds. podatków i opłat ELŻBIETA OLEJNIK 508-499-661 10 5 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
St. ds. księgowości podatkowej, egzekucji i płac JOANNA ŁATAŚ-GOŁĄB 508-499-503 11 2 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
St. ds. rolnictwa, gospodarki nieruchomościami i geodezji BOGUSŁAW GRODŹ 508-499-573 22 113 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
St. ds. budownictwa, inwestycji, gospodarki komunalnej i zamówień publicznych TOMASZ TRYKACZ 508-499-668 24 108 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
St. ds. planowania przestrzennego IZABELA ŻABICKA 508-499-526 26 107 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony środowiska PIOTR PIWKO 508-499-580 19 111 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami ANNA LECH-MIKOŁAJCZYK 508-499-247 27 11 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
St. ds. informatycznych DAWID MITŁOSZ 508-499-607 70 114 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Konserwator PAWEŁ BURIAK       Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSINIE
FAX -   72   -
KIEROWNIK OPS MARCIN PŁUSA 508-499-534 12 8 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Inspektor KAROLINA MARGAS 508-499-405 13 7 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Pracownik socjalny MAGDALENA MICHAŁEK 508-499-561 29 9 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Pracownik socjalny ALDONA BRYŚ 508-499-483 30 9 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Asystent rodziny PATRYCJA BIELEJ 508-499-621 31 7 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OSINIE
FAX   913910305      
KIEROWNIK KRZYSZTOF GÓRECKI 913910305     Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH im. Bronisława Malinowskiego w Osinie
FAX - 913911812      
DYREKTOR TATIANA OLBERT 913910389     -
SEKRETARIAT IRENA IWANIUK 913910380     Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
GŁÓWNA KSIĘGOWA BARBARA GOLIŃSKA 913910381     -
  PUNKT OBSŁUGI KLIENTA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
- - 913911930     -

Wykonywanie połączeń do Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej możliwe będzie bądź na podany wyżej telefon komórkowy bezpośrednio do wybranego pracownika, bądź przy pomocy zachowanych czterech numerów stacjonarnych i przekierowania na wybrane stanowisko pracy. Możliwe więc będzie wykonanie połączenia na wskazany poniżej numer stacjonarny i następnie wybranie numeru wewnętrznego w celu połączenia
z wybranym stanowiskiem pracy.

Dzwoniąc na numer 913910390 bądź 913910322, po wybraniu numeru wewnętrznego z powyższej tabeli, można będzie połączyć się ze wszystkim pracownikami Urzędu Gminy Osina.

Dzwoniąc na numer 913910370 można połączyć się z:

  1. kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, stanowiskiem ds. obywatelskich i ewidencji ludności - nr wewnętrzny 18,

  2. zastępcą kierownika USC – nr wewnętrzny 17.

Dzwoniąc na numer 913911812, po wybraniu numeru wewnętrznego z powyższej tabeli, można połączyć się z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej