Sołectwo Kościuszki

Rada Sołecka m. Kościuszki

SOŁTYS:
KATARZYNA WĄSIK
RADA SOŁECKA:
KATARZYNA WĄSIK
MAŁGORZATA JASEK
ALEKSANDER WĄSIK
EDYTA LEWANDOWSKA
JUSTYNA WILK
DARIUSZ ZIÓŁKOWSKI

Położenie

Kościuszki - wieś sołecka w gminie Osina, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie, licząca 297 mieszkańców (stan na dzien 1.09.2008 r.). Położona jest 7 km na północ od Osiny siedziby władz gminy, 6 km na zachód od Nowogardu i około 1,7 km na północ od drogi krajowej Nr 6. Na wschodnim krańcu miejscowości rozlewa się jezioro Kościuszki. Zabudowania leżą na wysokości 55 –56 m n.p.m. Typ: doskonale zachowana owalnica z obszarem dworskim od strony wschodniej.

Historia

Kościuszki - niem. Hindenburg. Wg danych źródłowych już w roku 1266 dobra stanowiły lenno rycerskie Fryderyka von Hindenburg (Hyndenborch). Z tego okresu pochodzą pierwsze wiadomości o zamku rycerskim, którego ślady dostrzegamy w postaci 3,5 m wzniesienia w parku podworskim, na południowym jego stoku znajdują się relikty jego kwadratowej wieży z głazów narzutowych (obiekt opisuje Zbigniew Radacki).

Około roku 1274 – lenno przechodzi do rąk grafa Ottona von Eberstein (rodu pochodzącego znad Wezery w Szwabii). W wieku XVI lenno przejmuje od Ludwika III Eberstein ród von Lockstedt, panujący na nim do roku 1803 (powstaje tu folwark i rozwija się gospodarka folwarczno -pańszczyźniana). W roku 1803 dobra rycerskie kupuje junkier – kapitan Heinrich von Schmidt (pozostający w służbie szwedzkiej), zaś w 1828 r. folwark kupuje Johann Friedrich von Backhaus, który sprzedaje go w roku 1837 Heinrichowi Kirchhoff.

W I połowie XIX w. część rycerska wsi wraz z folwarkiem przechodzi na własność Kamery Izby Skarbowej w Nowogardzie i staje się domeną państwową (1824 r.). Według danych z 1872 r. (H. Berghaus) osadzonych było, w wyniku parcelacji, w chłopskiej części Kościuszek 64 właścicieli rolnych. Wieś zamieszkiwało 547 mieszkańców. Istniało tu 70 budynków mieszkalnych oraz 89 budynków gospodarczych. Areał gruntów rolnych wynosił 4120 Mg (1030 ha).

W roku 1892 dzierżawcą folwarku zostaje niejaki Hartmann, a w roku 1905 – Franz Klütz. W latach 1905-1914 dobra ziemskie wraz z folwarkiem ulegają parcelacji. Pozostała, niewielka resztówka stanowi dzierżawę Ottona Doelke. W spisie majątkowym z roku 1920 figuruje jako dzierżawca Fritz Müller, a następnie Richard Strehlow. Również w spisie z 1920 r., obok resztówki po dawnym majątku rycerskim wymienia się nowy folwark, którego dzierżawcą jest Otto Radloff (202 ha); według spisu z 1939 r. nowy folwark posiadał 122 ha gruntów rolnych.

Z zachowanych do 1945 r. budynków folwarcznych notuje się oborę (w latach 70-tych XX w. przerobioną na chlewnię), dwa bliźniaki mieszkalne oraz 2 budynki gospodarcze.

W 1945 r. obiekty folwarczne zajmuje wojsko. Potem budynki podzielono między osadników wojskowych. Zniszczony w 1945 r. dwór rozebrany został w latach 50-tych. W tych też latach wieś skolektywizowano (kolonia mieszkaniowa pozostała w rękach rolników indywidualnych). Budynki folwarczne przejęła Spółdzielnia Kółek Rolniczych, a mimo to uległy one całkowitej dewastacji i rozbiórce. W połowie lat 70-tych pozostającą w podwórzu folwarcznym, ocalałą częściowo oborę, przerobiono na chlewnię.

Na wschodnim skraju wioski, w parku podworskim, zachowało się Wzgórze Zamkowe o wysokości 3,5 m i wymiarach majdanu 17,8 x 20,5 m. Na jego południowym stoku widnieją relikty kwadratowej wieży z głazów narzutowych o wysokości 2,5 m. Zachowany fragment, o wymiarach wnętrza 4,7 x 4,7 m i grubości murów 2,4 m, mieścił loch więzienny, na co wskazuje komin wentylacyjny.

Zabytki

  • Kościół p.w. Św. Stanisława Kostki z 1844 r. - W sensie architektonicznym należy do tzw. grupy kościołów nowogardzkich ( z czasów intensywnej akcji budowy kościołów na tym terenie). Orientowany. Usytuowany w obrębie nawsia owalnicowej wsi. Wzniesiony na rzucie prostokąta. Salowy, z wieżą w partii zachodniej. Zbudowany z łupanego kamienia granitowego.
  • Park podworski - Położony we wschodniej części wsi. Założony w XIX w. prawdopodobnie jako romantyczna oprawa ruin zamku. Zachował się starodrzew komponowany. Dwór nie zachowany. Zniszczony w 1945 r., rozebrany w latach 50-tych XX w. zespół zamku (relikt) wraz z parkiem proponowany do wpisu do rejestru zabytków.
  • Cmentarz polowy (XIX/XX w.) - Położony po płd stronie wsi. Cmentarz komunalny, czynny. Usunięto stare nagrobki. Pozostała tylko pierwotna brama. Z dawnego układu kompozycyjne-go czytelne są pozostałości alei lipowej. Nie wnosi się konieczności objęcia cmentarza ochroną konserwatorską.
Obiekty o wartościach kulturowych

Obiekt (funkcja pierwotna)
Adres
Materiał
Datowanie
Ochrona
Konserwatorska

Dokumenty, Plany

Sportowe Kościuszki

Sportowe Kościuszki

Sportowy dzień matki i ojca w Kościuszkach

Sportowy dzień matki i ojca w Kościuszkach
W dniu 28.05.2016 odbył się Dzień Mamy i Taty na sportowo. Przybyli do naszej świetlicy rodzice mogli obejrzeć część artystyczną w postaci wierszy piosenek i skeczu o rodzicach przygotowane przez dzieci z Kościuszek pod okiem p. Małgorzaty Jasek. Po występach dzieci zaprosiły rodziców do wspólnego tańca, po czym można było się poczęstować smakołykami i wypić kawę.Kochana mama i Tatuś otrzymali od swoich pociech zrobione własnoręcznie kolorowe laurki. Odbył się również mecz piłki siatkowej, w którym rywalizowały dzieci i rodzice po ciężkim boju tym razem lepsi okazali się rodzice wygrywając 3:2, nie chcą ustąpić pola młodszym ;-) wszyscy otrzymali nagrody, na młodzież czekały nagrody sportowe sponsorowane przez Wójta Gminy Osina i przewodniczącego LZS, rodzice zaś otrzymali nagrodę specjalną :-) sponsorowaną przez p. sołtys. następnie wszyscy przenieśli się do świetlicy by móc kibicować graczom deblowym w tenisie stołowym, tu również nie obyło się bez emocji. Najlepsi okazali się Nikola i Remigiusz Jasek, drugie miejsce zdobyli Mikołaj i Aleksander Wąsik a trzecie Piotr i Krzysztof Gałeccy, w tej konkurencji wszyscy otrzymali nagrody. Byli z nami również maluchy, którzy także mieli swoje konkurencje. Dzieci było tak dużo, że nie sposób wszystkich wymienić ale nikt nie odszedł z pustą ręką :-). Ten dzień był wyjątkowo ciekawy i wesoły zakończył się ogniskiem z kiełbaskami i tańcami do białego rana. :-)

Kościuszki

Kościuszki
Nasza miejscowość pięknieje :-) w piątek 27.05.2016 nasi panowie Mariusz Wąsik i Remek Jasek wykonali stojaki na rowery, które znajdują się przy świetlicy. Drewno na te stojaki pozyskaliśmy od Nadleśnictwa Nowogard za co pięknie dziękujemy. Stojaki są ładne i praktyczne, jeszcze trzeba je zaimpregnować ale już się fajnie prezentują. sami oceńcie ;-) Oprócz stojaków została wykonana również tablica ogłoszeniowa przez p. Rafała Wróbla, Krzysztofa Gaika i Piotra Lewandowskiego na razie jedna ale już niedługo będzie druga na kolonii. Zostały powieszone w różnych miejscach kwiaty, wypielęgnowany został również nasz Kopiec Kościuszki i wszystkie gazony na wsi, które upiększają naszą miejscowość. Możemy być dumni, że tu jest nasze miejsce na ziemi :-) W swoim imieniu chciałabym podziękować serdecznie wszystkim, którzy przyczynilli się do każdej z prac wykonanych w Kościuszkach, również sponsorom, nie będę wszystkich wymieniać żeby nikogo nie pominąć ale jeszcze raz bardzo dziękuję. Sołtys.

Prace przy świetlicy w Kościuszkach

Prace przy świetlicy w Kościuszkach
W środę 17.06.2015 przy świetlicy w Kościuszkach były poczynione prace, które mają poprawić bezpieczeństwo i estetykę w naszej miejscowości. Zostały wbetonowane nowe słupki do podtrzymania siatki zatrzymującej piłki, oraz wyczyszczone i pomalowane stoły biesiadne. Wszystkim którzy pomagali w tych pracach serdecznie jako sołtys miejscowości dziękuję i myślę że nigdy nie zabraknie u nas takich rąk do pomocy.

ferie w Kościuszkach

TRZECI DZIEŃ ZAJĘĆ W ŚWIETLICY 26.02.14

ferie w Kościuszkach

Rano o godzinie 900 bus zabrał zgromadzone dzieci w Strzelewie i w Kościuszkach. Pojechaliśmy na I Międzygminny Turniej Tenisa Stołowego Kościuszki 2014.

Dzięki zaproszeniu i serdeczności pana Dyrektora SP w Wierzbięcinie Józefa Korkosza mogliśmy sprawnie i w komfortowych warunkach rozegrać mecze. Dzieci rywalizowały w czterech kategoriach: podstawówka - chłopcy i dziewczęta oraz gimnazjum - chłopcy i dziewczęta. Na początku dwaj bracia: Sebastian i Bartek Jemilianowicz pokazali dzieciom jak trzymać paletkę do forehandu i backhandu. Po pokazie rozpoczęły się mecze.

Więcej…

Więcej artykułów…

Strona 1 z 3

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>