Sołectwo Krzywice

Rada Sołecka m. Krzywice

SOŁTYS:
MAŁGORZATA ZWIERZAK

RADA SOŁECKA:
MAŁGORZATA ZWIERZAK
JAROSŁAW BARSZCZAK
AGATA KOPACZEWSKA
ALEKSANDRA ZEHNER
JAKUB PASTERNAK

Położenie

Krzywice - (Krzywacz, Krzywać przejściowe nazwy Krzywic), niem. Kriewitz. Wieś sołecka w gminie Osina położona 13 km na północny-wschód od Goleniowa i 3 km na zachód od siedziby gminy licząca 181 mieszkańców (stan na dzień 1.09.2008 r.). Grunty osady docierają na zachodzie do doliny rzeki Gowienica. Zabudowa częściowo rozproszona, zaś centrum zachowało plan starej owalnicy słowiańskiej z dwoma stawami na nawsiu. Na wschodnim skraju wioski wznosi się wzgórze 56 m n.p.m., na który stał kiedyś wiatrak.

Historia

Na miejscu wsi istniało już w epoce neolitu prasłowiańskie grodzisko.

Na granicy Krzywic i Redostowa odkryto cmentarzysko urnowe kultury łużyckiej. Wydobyto tutaj m.in. popielnicę i pierścionek brązowy z V okresu epoki brązu lub początków epoki żelaza. Z tego samego zapewne miejsca pochodzi zapewne grot oszczepu z brązu datowany na rok 1700 p.n.e.

Z okresu rzymskiego (I – IV w. n.e.) pochodzi cmentarzysko z grobami jamowymi, z których wydobyto m.in. 2 oczkowate zapinki, 2 bransolety, klucz żelazny, 2 przęśliki i 4 szklane paciorki. Nad jeziorem Białym – rzekomo w popielnicy – znaleziono brązową monetę cesarza Magnusa Maximusa panującego w latach 383- 388 n.e. W 1971 r. na południe od jeziora szczecińscy archeolodzy odkryli osadę z późnego okresu rzymskiego. Znaleźli tutaj fragmenty ceramiki, żużle żelazne i gliniany przęślik.

Na stromym zboczu prawej krawędzi doliny Gunienicy o wysokości względnej 23 m, w lesie 2 km na zachód od Krzywic, leży słowiańskie grodzisko wyżynne zwane „Schlossberg”, „Hűnengraben”, a dawniej też „Waldburg”. Ma ono kształt skrzyniowego czworoboku (trapez) ograniczonego od północy głębokim parowem. Umocnienia składają się w dwóch częściach: jądra o wymiarach 40 x 50 m oraz okrągło zakończonego podgrodzia wysuniętego na wschód około 40 m. Na grodzisku znaleziono kości wołu i wieprza oraz ceramikę „Późno i środkowosłowiańską”. W 1832 r. Karol Norden opublikował na łamach „Powszechnej Pomorskiej Gazety Ludowej” nowelę „Das Eeiland von Polchow”, w której opisał stojący na grodzisku zamek Flemmingów zwany „Heindehőf” (Leśnym Dworem).

Wg H. Lemckego, pierwsza wzmianka o powstaniu wsi pochodzi z 1291 r. w tym okresie, tj. na przełomie XIII i XIV w., książę pomorski – Bogusław IV szukający środków pieniężnych na prowadzenie wojny z Brandenburgią, spośród innych nadań na rzecz Zakonu Joannitów, nadaje temu zakonowi wieś Krzywice (Bractwo Szpitalne w randze zakonu rycerskiego powstało w Jerozolimie w końcu XI w.; pierwsze nadania na Pomorzu Zachodnim w Sławnie i w Stargardzie nad Iną otrzymało od księcia Czcibora I w połowie XII w.).

W połowie XIV w. – w wyniku najazdów Brandenburczyków Joannici rezygnują z nadania lennego w Krzywicach. W 1334 r. należały Krzywice do zamku w Błotnie, następnie przeszły na własność Ebersteinów z Nowogardu. Przy podziale dóbr w 1569 r. Krzywice dostało się Wolfgangowi von Eberstein z Maszewa. Wieś składała się wówczas z 39 łanów czynszowych, 4 łanów kościelnych, 12 chłopów, 1 zagrodnika oraz karczmy.

Z innych źródeł wynika, że w 1580 r. istniało we wsi 12 gospodarstw chłopskich i 1 gospodarstwo zagrodnicze. Od czasu wprowadzenia prac regulacyjnych przez Komisję Generalną w Stargardzie, wieś była domeną państwową (od 1824 r. należała do Urzędu Inwestytury w Nowogardzie).

W 1821 r. wzniesiono nowy budynek szkoły. Dochody nauczyciela, który był jednocześnie kościelnym i organistą, a także trudnił się pszczelarstwem, wynosiły 123 talary. Do szkoły w końcu XIX w. uczęszczało 66 dzieci. Szkoła podstawowa funkcjonowała w Krzywicach do 1976 r. jako placówka 4 – klasowa.

W 1822 r. wybudowano kościół z głazów narzutowych z wieżą według stylu nowogardzkiego. Był on filią parafii w Redostowie i posiadał 31 ha ziemi. Pastor uprawiał 14 ha. Najcenniejszym wyposażeniem świątyni były organy. Po roku 1945 kościół poświęcono pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i podporządkowano parafii w Osinie. W końcu XIX w. wieś liczyła 430 mieszkańców oraz 48 zagród. Chłopi zostali oczynszowani już w 1805 r. Obszar wsi wynosił 1070 ha, najwięcej ziemi, aż 159 ha posiadał sołtys. W 1939 r. osada liczyła 326 mieszkańców, w tym 59 gospodarzy.

Krzywice wyzwolone zostały 5 marca 1945 r. W 1949 r. liczyły już 212 mieszkańców, w 1991 r. tylko 161. W 1953 r. założono tutaj rolniczą spółdzielnie produkcyjną. W latach 1945 –1954 osada należała do gminy Długołęka, zaś w latach 1954 – 1975 do gromady Osina. Wśród 46 zagród zachowało się wiele domów szachulcowych. Za domami ciągnie się droga zwana zapłociem, za stodołami stoją jeszcze gdzieniegdzie piece chlebowe.

Zabytki

  • Kościółfilialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - Zbudowany w 1822 r. W 1893 r. od strony zachodniej dobudowano kwadratową w rzucie wieżę . Kościół salowy, murowany z kamienia nieobrobionego. Z elementów wyposażenia wymienić należy dzwon z 1893 r. Parcela przykościelna obejmuje obszerny, czworoboczny plac (dawny cmentarz przykościelny), wyznaczony kamiennym murem. Nie zachowała się zieleń komponowana usunięto nagrobki.
  • Średniowieczne ruiny grodziska - Wpisany do rejestru zabytków Nr 657
Obiekty o wartościach kulturowych

Obiekt (funkcja pierwotna)
Adres
Materiał
Datowanie
Ochrona
Konserwatorska

Dokumenty, Plany

Niebywały gość na Krzywickich stawach.

2012 08 29 bocianW ostatnim okresie na Krzywickich stawach położonych w centrum wsi zauważono i sfotografowano bociana czarnego. W Europie Środkowej to rzadki ptak lęgowy żyjący w lasach liściastych i mieszanych, gdzie są małe prześwietlenia, na podmokłych łąkach, stawach i trzęsawiskach, stroniący od siedlisk ludzkich. Z uwagi na nieliczne występowanie objęty ścisłą ochroną gatunkową. Krzywiczanie mają nadzieję, że zamieszka gdzieś w pobliżu, bo przecież Krzywice to fajne miejsce do życia.

Dziesięciolecie Dnia Pala w Krzywicach

Już dziesięć lat minęło...

Tegoroczny DZIEŃ PALA W KRZYWICACH, był tak niezwykły i radosny, że nie da się go opisać w jednym zdaniu, ani nawet kilku. Kto był ten wie, kogo nie było niech żałuje.

Nie pozostaje nic innego, jak tylko podać wyniki wszystkich konkurencji, podziękować sponsorom oraz osobom zaangażowanym w organizację warsztatów, które trwały przez dwa oraz samej imprezy Święta Dnia Pala w Krzywicach.

DZIEŃ PALA W KRZYWICACH 2012

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, na których widać prawdziwą radość uczestników Krzywickiego Święta.
W turnieju Siatkówki:
I miejsce LZS Krzywice
II miejsce LZS Węgorza
III miejsce LZS Kościuszki

Więcej…

DZIEŃ PALA W KRZYWICACH

Dzień Pala 23-25 sierpnia 2012DZIEŃ PALA W KRZYWICACH

23-25 sierpnia 2012 „DZIESIĘCIOLECIE”

Kontakt w sprawie warsztatów: tel. 605 732 102

Potańcówka w Krzywicach