UWIELBIAM LICZYĆ
W dniu 31 stycznia 2018r. w klasie III b odbyła się lekcja otwarta z edukacji matematycznej z udziałem rodziców. Rodzice, którzy przyszli na zajęcia obawiali się, że będą pytani z matematyki, a po chwili okazało się, że sami włączyli się do zajęć. Rodzice wraz z uczniami rysowali i obliczali obwody prostokątów, kwadratów i trójkątów. Dokonywali obliczeń zegarowych i różnicy temperatur. Rozwiązywali krzyżówki matematyczne, mogli również wykazać się znajomością tabliczki mnożenia. Główny cel lekcji został osiągnięty, wszyscy zgodnie stwierdzili, że „Uwielbiają liczyć”.

Dziękuję wszystkim rodzicom za udział w zajęciach, poświęcony czas i zaangażowanie.

Renata Jarema