UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
I stało się…4 września zabrzmiał pierwszy dzwonek. Szkolne korytarze znowu zapełniły się uczniami, znowu było słychać gwar.
O godzinie 10.00 rozpoczął się apel, w czasie którego pani dyrektor Tatiana Olbert omówiła najważniejsze zmiany, czekające nas w tym roku. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów i oficjalne pasowanie ich na uczniów Szkoły Podstawowej.
I na tym zakończył się pierwszy dzień w szkole. Pozostaje tylko życzyć uczniom i gronu pedagogicznemu zapału do pracy, stawiania sobie celów oraz osiągania jak największych sukcesów.

Ewelina Wszelaki