2017 10 04 budowa drogiW dniu 5 października 2017 roku Wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo podpisał z wykonawcą Panem Benedyktem Chłapek właścicielem firmy Ben-Bruk ze Stargardu umowę na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej wraz z remontem kanalizacji deszczowej, położonej w miejscowości Osina – działka nr 351 obręb Osina.
Wartość umowy to 200 942,08 zł, wykonawca ma wykonać zadanie w ciągu dwóch miesięcy od dnia podpisana umowy.
Część środków na realizację zadania w wysokości 154 918,69 zł. pochodzić będzie z dotacji uzyskanej przez Gminę Osina z byłej już Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie, obecnie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.