Drukuj

Półmetek wyborów sołtysów
W Gminie Osina zgodnie z harmonogramem odbywają się wybory sołtysów i rad sołeckich. Do dnia dzisiejszego zebrania wiejskie odbyły się w miejscowościach: Bodzęcin, Przypólsko, Krzywice, Kościuszki i Osina, na których wybrano sołtysów i rady sołeckie. Zgodnie z głosami większości wybór sołtysów i rad sołeckich jest następujący:

Największą frekwencją na zebraniu może poszczycić się miejscowość Krzywice. W zebraniu udział wzięło 50 mieszkańców co daje 31,05%