Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń.
Jednocześnie prosimy o niezwłoczne składanie wniosków o wydanie nowych zezwoleń w przypadku, gdy dotychczasowe wygasają z dniem 31 stycznia 2020 r.

Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu pobrać można pod poniższym adresem:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-dostac-pozwolenie-na-sprzedaz-alkoholu/proc_1565-oswiadczenie-o-rocznej-wartosci-sprzedanego-alkoholu

Wniosek o wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż alkoholu dostępny jest tutaj:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zezwolenia-koncesje-wpisy-do-rejestru/chce-uzyskac-zezwolenie-koncesje-wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej54/proc_280-zezwolenie-na-sprzedaz-alkoholu

Inne przydatne informacje związane z prowadzeniem działalności polegającej na sprzedaży alkoholu uzyskać można pod adresem:
https://www.biznes.gov.pl/pl/search?query=alkohol