Informacja dotycząca pomocy dla przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Na mój wniosek, na nadzwyczajnej sesji w dniu 11 maja 2020 r. Rada Gminy podjęła dwie uchwały dotyczące pomocy finansowej lokalnym przedsiębiorcom:  

  • nr XII/98/2020 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, będących podatnikami podatku od nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  • nr XII/99/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Podjęcie tych uchwał oznacza mniejsze wpływy do budżetu gminy, ale wspólnie z radnymi uznaliśmy, że pomoc przedsiębiorcom zmagającym się ekonomicznymi skutkami pandemii jest naszym obowiązkiem. Obie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie przy 100% frekwencji na sesji (15 radnych).

Uchwały wejdą w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
ubiegające się o pomoc finansową obowiązane są złożyć załączniki wynikające z uchwały (w sprawie zwolnień dostępnej tutaj: http://bip.osina.pl/rada/uchwaly/2020/29/278.dhtml albo w sprawie przedłużenia terminów płatności dostępnej tutaj: http://bip.osina.pl/rada/uchwaly/2020/29/271.dhtml ) oraz korektę informacji  na druku  „INFORMACJA  O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH” IN-1 wraz z załącznikami: ZIN-1, ZIN-2, które dostępne są tutaj: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/.


Osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą
ubiegające się o pomoc finansową obowiązane są złożyć  załączniki wynikające z uchwały (w sprawie zwolnień dostępnej tutaj: http://bip.osina.pl/rada/uchwaly/2020/29/278.dhtml albo w sprawie przedłużenia terminów płatności dostępnej tutaj: http://bip.osina.pl/rada/uchwaly/2020/29/271.dhtml ) oraz korektę deklaracji   na druku „DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK” DN-1 wraz z załącznikami : ZDN-1, ZDN-2, które dostępne są tutaj: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/.


Szczegółowe informacje uzyskać można u inspektora Urzędu Gminy Osina, p. Elżbiety Olejnik, pod nr tel. 508 499 661.

Krzysztof Szwedo
Wójt Gminy Osina