Drukuj

Drodzy Rodzice dzieci oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie.

Informujemy, że od dnia 12 maja br. oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie są gotowe do ponownego uruchomienia.

Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest dokonanie pisemnego zgłoszenia dziecka poprzez wypełnienie i dostarczenie do SP w Osinie „Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zapoznaniu się i akceptacji Procedury bezpieczeństwa i  postępowania w trakcie pandemii COVID-19 w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w  Osinie” – dostępnego na stronie szkoły http://sposina.pl/ w zakładce Dokumenty do pobrania.

Jednocześnie informujemy, że oddziały przedszkolne rozpoczną funkcjonowanie, gdy szkoła otrzyma zgłoszenia przynajmniej sześciorga dzieci rodziców pracujących.

Na dzień 12 maja 2020 r. żaden z rodziców pracujących nie złożył w szkole wymaganego oświadczenia.