Urząd Gminy Osina informuje, że od 2020 roku zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat powstałych w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzenie protokołu dokonywane będzie poprzez aplikację publiczną, bez udziału Komisji.
Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne