Drukuj
Informujemy, że w dniach od 20 lipca do 3 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Osina nie będzie możliwości składania wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Przypominamy, że wniosek o wpis do CEIDG można złożyć na 3 sposoby:

  1. Online - przez internet

  2. W dowolnym urzędzie gminy

  3. Pocztą

Online - przez internet

W dowolnym urzędzie

Wniosek możesz złożyć osobiście w dowolnym urzędzie miasta lub gminy.

Masz do wyboru 4 sposoby przygotowania wniosku:

Pocztą

Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym. W takim przypadku powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.

Dokumenty

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej