Podpisanie umów na granty sołeckie i infrastrukturę sportową
W dniu 23 lipca 2020 roku Krzysztof Szwedo - Wójt Gminy Osina i Aneta Kijowska Gach - Skarbnik Gminy podpisali z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem umowy na "Granty sołeckie 2020" i na dofinansowanie poprawy i modernizacji infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie. W ramach poprawy infrastruktury sportowej w szkole powstanie sala do zajęć tanecznych i integracji sensorycznej. Przeprowadzony zostanie remont oraz zakupione będzie specjalistyczne wyposażenie sali. Na ten cel Gmina Osina otrzymała z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego 19.000 zł. Umowy na granty sołeckie na realizację projektów inwestycyjnych w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Sołeckie 2020". podpisane zostały z udziałem Pani Małgorzaty Jasek- sołtys Kościuszek, Arkadiusza Witkowskiego- sołtysa Krzywic i Pana Tomasza Wawreńczuka- w imieniu sołectwa Redło. Wymienione sołectwa otrzymają po 10.000 zł dofinansowania na realizację swoich pomysłów. W Kościuszkach przeprowadzone zostaną warsztaty rękodzieła. Na potrzeby warsztatów zakupione zostaną do świetlicy wiejskiej stoły i krzesła. W Redle przy remizie strażackiej tuż przy szlaku rowerowym "Równina Nowogardzka" powstanie postój rowerowy. Natomiast w Krzywicach na stawie zostanie utworzony rekreacyjny pomost pływający.