Drukuj

Szanowni Rolnicy.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym „Użytkownik gospodarstwa rolnego jest obowiązany przeprowadzić samospis internetowy.” Jest to więc podstawowa forma wywiązania się z obowiązku udziału w Powszechnym Spisie Rolnym. Zgodnie z ust. 2 tego artykułu „Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.”

Spis rolny trwa już dwa miesiące, a spisanych zostało (poprzez wszystkie dostępne formy spisu) jedynie 48 spośród 145 rolników na terenie naszej gminy.

Przypominamy zatem, że forma samospisu internetowego jest formą priorytetową. Pozostałe formy, jakie określa ustawa (metoda kontaktu telefonicznego bądź bezpośredniego), są metodami uzupełniającymi, a ich skala zależeć będzie w głównej mierze od sytuacji pandemicznej w kraju.

Podkreślamy, że udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Odmowa udzialu w spisie lub udzielanie nieprawdziwych informacji może grozić nałożeniem kary grzywny.

Dane zebrane w spisie rolnym posłużą m.in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, a także dostarczą szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej, ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej produkcji rolnej.

Wszystkie najważniejsze informacje o PSR 2020 dostępne są na stronie  https://spisrolny.gov.pl.

Do przeprowadzenia samospisu konieczne jest zalogowanie się poprzez wprowadzenie numeru PESEL oraz numeru gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS lub numeru identyfikacyjnego producenta w ARIMR. Można również zalogować się z wykorzystaniem krajowego węzła identyfikacji elektronicznej (profil zaufany, bankowość elektroniczna).

Kontakt z infolinią spisową: +48 22 279 99 99.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z:

Krzysztof Szwedo
Wójt Gminy Osina
Gminny Komisarz Spisowy