Drukuj

2021 04 23 usuwanie barszczu

Osina, 2021-04-23

APEL
W SPRAWIE USUWANIA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO
NA TERENIE GMINY OSINA

W związku z informacjami o występowaniu na terenie naszej gminy nowych stanowisk barszczu Sosnowskiego apeluję do właścicieli i zarządców nieruchomości o usuwanie tej toksycznej rośliny stanowiącej zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz stosownymi rozporządzeniami ministra środowiska na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się barszczu Sosnowskiego jako rośliny gatunkowo obcej.
Roślinę można zwalczać mechanicznie (orka, wykopywanie, koszenie, karczowanie) lub metodą chemiczną (oprysk środkiem chemicznym z zastosowaniem środków chwastobójczych).
Podczas zwalczania barszczu Sosnowskiego należy przestrzegać przepisów BHP oraz zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość odniesienia oparzeń i trudno gojących się ran.

Wójt Gminy Osina
Krzysztof Szwedo