2021 05 07 pomorze

Wskutek złożonego przez Wójta Gminy Osina Krzysztofa Szwedo wniosku do programu Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2021 r. gmina Osina znalazła się na liście rankingowej gmin, które otrzymają dofinansowanie na projekty związane z infrastrukturą sportową.
Projekt naszej gminy zakłada zakup i montaż elektronicznej kotary grodzącej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Osinie.
Pomysłodawcą projektu jest Pan Michał Janik - nauczyciel wf w SP w Osinie.
W związku z powyższym gmina otrzyma dofinansowanie w 50 % ponoszonych kosztów.
Projekt ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć wychowania fizycznego jak również zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z sali.
Zadanie realizowane będzie w trakcie okresu wakacyjnego.