Drukuj

2021 05 26 herbW ogłoszonym przez Wójta Gminy Osina Krzysztofa Szwedo Konkursie „Granty sołeckie Gminy Osina 2021”  uczestniczyło pięć sołectw: Kościuszki, Bodzęcin, Redostowo, Osina, Węgorzyce.
Celem Konkursu było wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa, aktywizacja i inicjowanie współpracy mieszkańców na rzecz własnej miejscowości.  Alokacja w 2021 roku wynosiła 60 tys. zł.
Na podstawie oceny formalnej oraz merytorycznej komisja konkursowa wyłoniła trzech laureatów
konkursu którzy uzyskali największą punktację i którym zostały przyznane środki finansowe.

  1. Sołectwo Kościuszki – „Gdy społeczność zgrana raz, dwa i stoi altana” wartość dofinansowania projektu 30.000,00 zł
  2. Sołectwo Redostowo – „Rozbudowa oświetlenia drogowego o 1 pkt świetlny wraz z poprawą jakości nawierzchni drogi”  wartość dofinansowania projektu 10.000,00 zł
  3. Sołectwo Bodzęcin –„Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci”  wartość dofinansowania projektu 19.926,00 zł.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i zapraszamy do uczestniczenia w  kolejnych konkursach.