Drukuj

Osina, dnia 19 lipca 2021 r.

SG.210.2.2021

  

Informacja o przedłużeniu terminu
składania ofert pracy
w naborze na wolne stanowisko urzędnicze
ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony środowiska
w Urzędzie Gminy Osina

 

Niniejszym przedłużam termin składania ofert pracy w naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Osina do dnia 29 lipca 2021 r.
Pozostałe zasady naboru pozostają bez zmian.
Pierwotne ogłoszenie dostępne jest pod adresem http://bip.osina.pl > Informacje > Wolne stanowiska pracy > Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony środowiska lub bezpośrednio pod: http://bip.osina.pl/strony/3210.dhtml

Wójt
Krzysztof Szwedo