Dnia 07.11.2013r. uczniowie klas trzecich SP uczestniczyli w warsztatach ekologicznych, które odbyły się w Regionalnym Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Słajsinie. Dzieci zapoznały się z funkcjonowaniem składowiska śmieci, śmieciarek, pracą kompaktorów zgniatających odpady, sortowni śmieci i kompostowni. Dowiedziały się również w jaki sposób segregować odpady, jak dzielić śmieci na poszczególne frakcje i co zrobić z odpadami niebezpiecznymi dla środowiska. Dzieci aktywnie brały udział w zajęciach, wykazując się znakomitą wiedzą na poruszany temat.

Eko Lekcje

Po skończonych zajęciach uczniowie otrzymali gadżety związane z tematyką segregacji odpadów.

Dziękujemy p. Monice Olechnowicz – Krakowskiej, inspektorowi ds. Edukacji i Promocji CZG R – XXI za przeprowadzone Eko – lekcje. Zajęcia te na pewno wpłyną na wzrost świadomości ekologicznej naszych uczniów.

Kamila Wójcik, Katarzyna Paczkowska