Drukuj

Wniosek o świadczenie może złożyć:

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci lub osoby uczące się do ukończenia przez nie:

Kryterium dochodowe: Brak

Wysokość świadczenia: 300 zł raz w roku

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

Wnioski do pobrania: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start