Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) zwołuję Sesję Rady Gminy Osina na dzień 5 grudnia 2016 roku ( poniedziałek) na godz. 14.00. Miejscem obrad będzie sala Świetlicy Wiejskiej w Osinie.