Drukuj

ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW

Wójt Gminy Osina przypomina wszystkim mieszkańcom gminy, iż obowiązuje ustawowy ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Spalając odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, a przede wszystkim szkodzimy sobie.

PAMIĘTAJ!!!

DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA ODPADÓW!

NIE WOLNO SPALAĆ:

CZYM GROZI SPALANIE ODPADÓW:

Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach, podlega karze aresztu albo grzywny. Przypadki spalania śmieci można zgłaszać na Policję. Za spalanie niedozwolonych śmieci grozi mandat do 500 zł lub gdy sprawa trafi do sądu, grzywna w wysokości do 5 000 zł.