Stawki opłat obowiązujące z dniem 01.08.2019 r. za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Nr V/47/2019 Rady Gminy Osina z dnia 14 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2019 r., poz. 3426):

stawki opłat za odpady zbierane selektywnie

Ilość osób w gospodarstwie Stawka opłaty
jedna osoba 13 zł
dwie osoby 26 zł
trzy osoby 39 zł
cztery osoby 52 zł
pięć osób 58 zł
więcej niż pięć osób 64 zł


stawki opłat za odpady nie zbierane w sposób selektywny

Ilość osób w gospodarstwie Stawka opłaty
jedna osoba 30 zł
dwie osoby 60 zł
trzy osoby 90 zł
cztery osoby 120 zł
pięć osób 132 zł
więcej niż pięć osób 144 zł

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą z terenu całej gminy w dniu: 13 czerwca 2019 roku

Wieczorem dnia poprzedzającego wskazaną datę tzn. 12 czerwca prosimy o wystawienie problematycznych odpadów przed Państwa posesje, w sposób umożliwiający pracownikom firmy wywozowej ich odbiór. Nie wystawiamy opon samochodowych, okien!!!!!

Odpady ustawiamy w okolicy pojemników na odpady zmieszane, w widocznym miejscu. Prosimy o nie wystawianie odpadów wielkogabarytowych w innych terminach, gdyż następny termin będzie 5 września 2019 r.

W każdym dniu (pon. - sob. od godz. 7.00 do 19.00) mogą Państwo oddać odpady gabarytowe na PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) do Goleniowa przy ul. I Brygady Legionów 17C BEZPŁATNIE.

  • Odpady zmieszane w miejscowościach KOŚCIUSZKI, WĘGORZA, BODZĘCIN, REDOSTOWO I KIKORZE będą odbierane w dniach: 13, 27 maja 2019 roku.
  • Odpady zmieszane w miejscowościach REDŁO, WĘGORZYCE, PRZYPÓLSKO, OSINA I KRZYWICE będą odbierane w dniach: 14, 28 maja 2019 roku.
  • Odpady zbierane selektywnie (czyli tworzywa sztuczne, szkło, papier) odbierane będą z terenu całej gminy w dniu:  02, 30 maja 2019 roku.
  • Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą z terenu całej gminy w dniu: 13 czerwca 2019 roku (nie wystawiamy opon, części samochodowych, okien!!!)

We wskazanych dniach, lub wieczorem dnia poprzedzającego wskazaną datę prosimy o wystawienie pojemników oraz wszystkich trzech worków z odpadami przed Państwa posesje, w sposób umożliwiający pracownikom firmy wywozowej ich odbiór.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie informuje, iż wywóz odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Osina został przełożony z 07 marca ( czwartek) na 09 marca (sobota).

Przepraszamy za utrudnienia.

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą z terenu całej gminy w dniu: 7 marca 2019 roku

Wieczorem dnia poprzedzającego wskazaną datę tzn. 6 marca prosimy o wystawienie problematycznych odpadów przed Państwa posesje, w sposób umożliwiający pracownikom firmy wywozowej ich odbiór. Nie wystawiamy opon samochodowych, okien!!!!!

Odpady ustawiamy w okolicy pojemników na odpady zmieszane, w widocznym miejscu. Prosimy o nie wystawianie odpadów wielkogabarytowych w innych terminach, gdyż następny termin będzie 13 czerwca 2019 r.

W każdym dniu (pon. - sob. od godz. 7.00 do 19.00) mogą Państwo oddać odpady gabarytowe na PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)

do Goleniowa przy ul. I Brygady Legionów 17C BEZPŁATNIE.