Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.stargard.pl/images/pic/110/9543/22.05.2007%20TS%20IMG_7012_mid.jpeg
There was a problem loading image http://www.stargard.pl/images/pic/110/9543/22.05.2007%20TS%20IMG_7012_mid.jpeg

Wyjątkowy 15. Południk w Stargardzie!

Przez nasze miasto przebiega 15. południk długości geograficznej wschodniej. W pobliżu tego miejsca znajduje się - ustawiony tam w okresie międzywojennym - kamienny obelisk. Mając świadomość, jakim atutem turystycznym jest nasze położenie, Miasto podejmuje czynności związane z promocją faktu interesującej lokalizacji.
 
Jednym z działań było chociażby nadanie nazwy „15. Południk” rondu powstałemu w sąsiedztwie przebiegającego południka. Kolejny etap, to zaproszenie do współpracy innych miejscowości leżących w jego zasięgu. 
Zainteresowanie wykazały: Gmina Rewal, Gmina Pyrzyce, Gmina Golczewo, Gmina Osina. Wymienione samorządy - wraz z Gminą Miastem Stargard Szczeciński - podpisały niedawno list intencyjny, dotyczący współpracy. 
 
Projekt „15. Południk” pozwoli na koordynację działań promocyjnych sektora turystycznego miejscowości zaangażowanych w inicjatywę. Istnieje szansa na zwiększenie liczby turystów odwiedzających miasta. Powstanie szlaku umożliwi koordynację działań promocyjnych. Ponadto może ułatwić pozyskiwanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki, kultury i rekreacji. To z kolei zwiększy skuteczność działań. Utworzenie szlaku pozwoli na skupienie pojedynczych, rozproszonych działań, wokół jednej wspólnej idei. Możliwe będzie także tworzenie nowych produktów turystycznych związanych z tą właśnie ideą.
 
Pierwszym etapem realizacji projektu jest wzajemna promocja miejscowości zaangażowanych w projekt na stronach internetowych poszczególnych Gmin.

Szczegóły dotyczące inicjatywy można znaleźć tutaj: www.stargard.pl/Projekt-15-Poludnik-Informacje

Zapraszamy w pobliże 15. Południka!

Foto: T. Surma

Stargard Szczeciński, jest jednym z miast, przez które przebiega 15. południk długości geograficznej wschodniej. W pobliżu tego miejsca znajduje się, ustawiony tam w okresie międzywojennym kamienny obelisk. Mając świadomość, jakim atutem turystycznym jest nasze położenie geograficzne podejmujemy czynności związane z promocją tego miejsca. Jednym z naszych dotychczasowych działań było nadanie nazwy 15. Południk rondu powstałemu w sąsiedztwie przebiegającego południka, a kolejnym etapem było zaproszenie do współpracy innych miejscowości leżących na 15. południku.  Zainteresowanie wykazały: Gmina Rewal, Gmina Pyrzyce, Gmina Golczewo, Gmina Osina i wraz z Gminą Miastem Stargard Szczeciński podpisały list intencyjny dotyczący współpracy. 

Projekt „15. Południk” pozwoli na koordynację działań promocyjnych sektora turystycznego miejscowości zaangażowanych w projekt oraz zwiększenie liczby turystów je odwiedzających. Powstanie szlaku pozwoli na koordynację działań promocyjnych sektora turystycznego. Ponadto może ułatwić pozyskiwanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki, kultury i rekreacji, a to z kolei zwiększy skuteczność działań. Utworzenie szlaku pozwoli na skupienie pojedynczych, rozproszonych działań wokół jednej wspólnej idei i tworzenie nowych produktów turystycznych związanych z tą właśnie ideą.

Pierwszym etapem realizacji projektu jest wzajemna promocja miejscowości zaangażowanych w projekt na stronach internetowych poszczególnych stron.   

Projekt 15 Południk to inicjatywa Gmin leżących na szlaku 15 Południka. Wspólne porozumienie podpisały Gmina Rewal, Gmina Pyrzyce, Gmina Golczewo, Gmina Osina wraz z Gminą Miastem Stargard Szczeciński.
Projekt „15. Południk" pozwoli na koordynację działań promocyjnych sektora turystycznego miejscowości zaangażowanych w projekt oraz zwiększenie liczby turystów je odwiedzających. Powstanie szlaku pozwoli na koordynację działań promocyjnych sektora turystycznego. Ponadto może ułatwić pozyskiwanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki, kultury i rekreacji, a to z kolei zwiększy skuteczność działań. Utworzenie szlaku pozwoli na skupienie pojedynczych, rozproszonych działań wokół jednej wspólnej idei i tworzenie nowych produktów turystycznych związanych z tą właśnie ideą.
Pierwszym etapem realizacji projektu jest wzajemna promocja miejscowości zaangażowanych w projekt na stronach internetowych poszczególnych stron.