herb duzy

OSINA.PL

Gmina Osina
72-221 Osina
NIP: 856-14-07-482
REGON: 811684261

Azbest 2017

Udostępnij

Informujemy, że w roku bieżącym Gmina Osina nie będzie prowadzić naboru wniosków na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Sytuacja taka spowodowana jest wycofaniem się Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ze współfinansowania i wyczerpaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na finansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2017 roku.