herb duzy

OSINA.PL

Gmina Osina
72-221 Osina
NIP: 856-14-07-482
REGON: 811684261

Gmina Osina otrzyma dofinansowanie w ramach Kontraktu Samorządowego

Udostępnij

Gmina Osina otrzyma dofinansowanie w ramach Kontraktu Samorządowego
W dniu 0 lipca 2017r. Wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo oraz Skarbnik Gminy Aneta Kijowska-Gach podpisali z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierdem Geblewiczem, przedstawicielami Powiatu Goleniowskiego oraz gminami Maszewo i Nowogard umowę dotyczącą kontraktu samorządowego. W ramach Kontraktu w Gminie Osina zostaną zrealizowane projekty związane z Modernizacją i unowocześnieniem istniejącej infrastruktury Zespołu Szkół Publicznych w Osinie polegającej na wymianie instalacji elektrycznej w budynku szkoły oraz projekt edukacyjny „Poprawa jakości kształcenia oraz dostosowanie nauczania do potrzeb rynku pracy”.

Wartość dofinansowania dla pierwszego projektu to 127 831,50 zł, a jego realizacja nastąpi w 2018 roku, dofinansowanie projektu edukacyjnego wyniesie 150 771,30 zł, projekt rozpocznie się w wrześniu 2017 roku i zakończy w czerwcu 2018 roku.