O jeden krok za daleko
Dnia 23.03.2017r. uczniowie kl. III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej obejrzeli spektakl profilaktyczny pt. „ O jeden krok za daleko”. Poruszał on problemy związane min. z uzależnieniem od wirtualnego świata gier komputerowych, rozładowywania napięcia poprzez zachowania ryzykowne, stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej. Młody widz miał możliwość kształtowania pożądanych postaw społecznych. Działanie zostało sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osinie.

Pedagog szkolny
Edyta Surma