• Piec chlebowy - Murowany piec chlebowy na kolonii Kałużna
Obiekty o wartościach kulturowych

Obiekt (funkcja pierwotna)
Adres
Materiał
Datowanie
Ochrona
Konserwatorska

Przypólsko – Wieś sołecka w gminie Osina położona 4 km na południowy – zachód od siedziby gminy, wzdłuż szosy Burowo – Osina, licząca łącznie z kolonią Kałużna 76 mieszkańców (stan na dzień 1.09.2008 r.). 300 m na południe od zabudowań wznosi się wzgórze o wysokości 62 m n.p.m. Typ: ulicówka.

Przypólsko (przejściowa nazwa - Przypole), niem. Franzfelde (Pola Franciszka). Wieś założona została w 1823 r. przez dziedzica pobliskiego Maciejewa, Franciszka Wilhelma Augusta Konstantyna von Flemminga, który na własną cześć nazwał ją „Polami Franciszka”. Kazał on wybudować tutaj 8 zagród (5 chłopskich, jedną dla pasterza oraz dwa budynki połączone ze spichlerzami), w których zamieszkało łącznie 8 osób. Latem 1824 r. dobudowano jeszcze kilka spichlerzy. W końcu XIX w. osada składała się już z 13 budynków mieszkalnych, wiatraka stojącego na zachodnim krańcu zabudowań oraz 15 gospodarstw, do których należało 185 ha ziemi uprawnej. Tereny zabudowane zajmowały 2,1 ha powierzchni. W 1867 r. mieszkało tutaj 107 „dusz”. W 1939 r. liczba ludności spadła do 104 osób, zaś liczba gospodarzy wzrosła do 18. Gospodarstwa były bardzo małe, żadne z nich nie przekraczało 20 ha.

Wieś wyzwolona została 7 marca 1945 r. W 1949 r. liczyła 90 mieszkańców, w latach 1954 – 1975 należała do gromady Osina. Jej kolejnymi sołtysami byli: Walenty Majchrowicz, Marian Majchrowicz, Jan Fokt, Jan Grzyb. W 1992 r. razem z kolonią Kałużną liczyło 73 mieszkańców.

SOŁTYS:
EWA DOBRZYJAŁOWSKA

RADA SOŁECKA:
MARZENA RÓŻAŃSKA
GRAŻYNA KUREK
JUSTYNA KAŁUZIŃSKA