• Piec chlebowy - Murowany piec chlebowy na kolonii Kałużna
Obiekty o wartościach kulturowych

Obiekt (funkcja pierwotna)
Adres
Materiał
Datowanie
Ochrona
Konserwatorska