Składam szczególne podziękowania dla wszystkich Pań pracujących przy projekcie. Dzięki Pań zaangażowaniu oraz profesjonalnemu podejściu Nasi Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w naprawdę ciekawych zajęciach,                z naciskiem na indywidualne podejście do każdego z osobna.

Osobne podziękowania składam Pani Anecie Kijowskiej- Gach, Skarbnikowi Gminy Osina, która dbała o postęp finansowy projektu.

Koordynator projektu

Joanna Górczewska- Rudnicka

2013.04.03 POKL Wanda
 
Na zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności  matematycznych w ramach projektu „Bawić się i uczyć poprzez indywidualizację to świetna sprawa " uczęszczają uczniowie klas I-III SP.  Od początku uczniowie rozpoczęli pracę nad usprawnianiem techniki i tempa liczenia. Odbywa się to poprzez stosowanie różnych metod oraz ćwiczeńz wykorzystaniem pomocy  dydaktycznych zakupionych ze środków projektu.

Uczniowie konstruują własną  grę dydaktyczną    domino   „ Zawody", ukazującą  równość płci w wykonywaniu różnych zawodów. Zabawa wprowadza również w tematykę szeroko rozumianej tolerancji,  szacunku do własnej i przeciwnej płci  oraz w aktywny sposób zachęca dzieci do przełamywania stereotypów płci.

Wanda  Trojanowska

2013.04.03 POKL4 Renata

25.03.2013r. na zajęciach w ramach realizacji projektu " Bawić się i uczyć poprzez indywidualizację to świetna sprawa", dziewczynki i chłopcy z klasy pierwszej podczas wspólnej zabawy w Zegarowe Lotto odczytywali pełne godziny zegarowe. Wspólnie rozwiązywali proste zadania tekstowe dotyczące obliczeń zegarowych.

Renata Jarema

2013.04.03. POKL3

Na zajęciach dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, odbywających się w ramach projektu „Bawić się i uczyć poprzez indywidualizację to świetna sprawa" uczniowie wzmacniali szacunek dla różnych, niestereotypowych zachowań – ról w rodzinie. Na podstawie przeczytanego tekstu „ Wszyscy pracują" utworzyli listę prac domowych wykonywanych przez członków rodziny. Doszli do wniosku, że wiele czynności wykonywanych przez domowników, może być wykonywana bez względu na płeć. Podsumowaniem zajęć było utworzenie listy czynności, którymi wykazać się mogą również dzieci w swoich domach.

Katarzyna Paczkowska