Informujemy, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska dnia 18 stycznia 2024 r. opublikowało wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać:

  1. elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP
  2. tradycyjnie (w wersji papierowej) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie, Osina 62, 72-221 Osina od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Formularz wniosku o wypłatę dodatku osłonowego można otrzymać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie oraz pobrać na stronie internetowej Ośrodka zakładce dodatek osłonowy https://www.osina.pl/ops/dodatek-oslonowy

Należy pamiętać o prawidłowym wypełnieniu druku wniosku oraz wpisaniu adresu poczty elektronicznej, na który zostanie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Ośrodka, Panią Karoliną Margas tel. 508 499 405 w godzinach od 7:30 do 15:30.

załączniki:

2022 01 4 dodatek oslonowyInformujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie tzw. dodatek osłonowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie.

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:
1. 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
2. 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dochód ustalany będzie na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.


Wysokość dodatku:
1. 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
2. 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
3. 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
4. 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.


W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie będzie podwyższone i dopłata będzie wynosić:

1. 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
2. 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
3. 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
4. 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.


W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.


Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć do 31 października 2022 r.:

1. elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP
2. tradycyjnie (w wersji papierowej) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy oraz wskazówki jak go wypełnić można otrzymać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie oraz na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

Należy pamiętać o prawidłowym wypełnieniu druku wniosku oraz wpisaniu adresu poczty elektronicznej, na który zostanie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.
Świadczenie przyznane na kompletny wniosek złożony w styczniu 2022 r. będzie wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.
Przyznanie  dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.
Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez OPS w Osinie po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Ośrodka – Panią Karoliną Margas tel. 508 499 405 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.