Odpady zmieszane w miejscowościach KOŚCIUSZKI,WĘGORZA, BODZĘCIN, REDOSTOWO I KIKORZE będą odbierane w dniach: 11, 25 czerwca 2018 roku.

Odpady zmieszane w miejscowościach REDŁO, WĘGORZYCE, PRZYPÓLSKO, OSINA I KRZYWICE będą odbierane w dniach: 12, 26 czerwca 2018 roku.

Odpady zbierane selektywnie (czyli tworzywa sztuczne, szkło, papier) odbierane będą z terenu całej gminy w dniu: 14 czerwca 2018 roku.

Odpady wielogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą z terenu całej gminy w dniu: 28 czerwca 2018 roku( nie wystawiamy opon samochodowych!!!)

 

We wskazanych dniach, lub wieczorem dnia poprzedzającego wskazaną datę prosimy o wystawienie pojemników oraz  wszystkich trzech worków z odpadami przed Państwa posesje, w sposób umożliwiający pracownikom firmy wywozowej ich odbiór.

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą z terenu całej gminy w dniu: 22 marca 2018 roku

Wieczorem dnia poprzedzającego wskazaną datę tzn. 21 marca prosimy o wystawienie problematycznych odpadów przed Państwa posesje, w sposób umożliwiający pracownikom firmy wywozowej ich odbiór. Nie wystawiamy opon samochodowych!!!!!

Odpady ustawiamy w okolicy pojemników na odpady zmieszane, w widocznym miejscu. Prosimy o nie wystawianie odpadów wielkogabarytowych w innych terminach,  gdyż następny termin będzie 28 czerwca 2018 roku

W każdym dniu (pon. - sob. od godz. 7.00 do 19.00)  mogą Państwo wywieść odpady gabarytowe na PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) do Goleniowa przy ul. I Brygady Legionów 17C BEZPŁATNIE.

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą z terenu całej gminy w dniu: 14 grudnia 2017 roku Wieczorem dnia poprzedzającego wskazaną datę tzn. 13 grudnia prosimy o wystawienie problematycznych odpadów przed Państwa posesje, w sposób umożliwiający pracownikom firmy wywozowej ich odbiór. Nie wystawiamy opon samochodowych !!!!! Odpady ustawiamy w okolicy pojemników na odpady zmieszane, w widocznym miejscu. Prosimy o nie wystawianie odpadów wielkogabarytowych w innych terminach, gdyż następny termin będzie 22 marca 2018 roku. W każdym dniu (pon. - sob. od godz. 7.00 do 19.00) mogą Państwo wywieść odpady gabarytowe na PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) do Goleniowa przy ul. I Brygady Legionów 17C BEZPŁATNIE.

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSINA DOTYCZĄCE ZMIAN SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na mocy której Sejm zobowiązał gminy do przejęcia obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Pamiętaj!

ŚMIECI SEGREGUJEMY W ZIELENI ŻYJEMY”