2018 07 20 karta seniora i zachodniopomorska karta rodziny1

Wójt Gminy Osina podpisał Porozumienie Partnerskie z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego, na mocy którego strony podejmą współpracę przy realizacji zadań dotyczących Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

 

 

 

 

 2018 07 20 karta seniora i zachodniopomorska karta rodziny2

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny objęte są rodziny z minimum dwojgiem dzieci, z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Program Zachodniopomorskich Kart Rodziny ma na celu poprawę sytuacji rodzin. Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.
O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny mogą ubiegać się:

  1. małżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci oraz dzieci (do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, dożywotnio w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności);
  2. rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem;
  3. rodzinne domy dziecka.

 

Karty wydawane są bezpłatnie.

2018 07 20 karta seniora i zachodniopomorska karta rodziny3

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Seniora objęte są osoby starsze zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego. Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu. O Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat.

Karty wydawane są bezpłatnie.

Dodatkowe informacje dostępne są w Regulaminie wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Kary Seniora dostępnym na stronie internetowej http://rodzina.wzp.pl/zks/ oraz w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej.

Bliższych informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osinie pok. nr 8 i 9 lub pod numerem telefonu 508 499 534.

Zachęcamy do przystąpienia do programu Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora!

Informacje oraz druki do pobrania dostępne są również na stronie http://rodzina.wzp.pl/zkr/http://rodzina.wzp.pl/zks/