Piknik integracyjny 8 września 2012r.

W dniu 08.09.2012 r. na polu namiotowym w Goleniowie odbył się piknik integracyjny dla uczestników projektu systemowego „Z bezradności do aktywności” realizowanego m.in. przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie. Podczas imprezy dzieci wraz ze swoimi rodzicami uczestniczyli w wielu konkurencjach i zabawach, jakie zapewnili nam organizatorzy. Dla wszystkich został zorganizowana kawiarenka, gdzie można było się napić kawy, herbaty, bądź zjeść kawałek pysznego ciasta. Kuszące zapachy unosiły się także nad wypełnionym pysznymi kiełbaskami i karkówką grillem.

2012 09 17 zbiorkaDziękujemy wszystkim darczyńcom

„… za naturalny odruch serca w którym możemy dać innym coś z siebie i doświadczyć radości, która przewyższa to, co dokonaliśmy.” Jan Paweł II

Organizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej zbiórka odzieży, zabawek oraz artykułów szkolnych została zakończona sukcesem. Obdarowanych zostało 12 najbardziej potrzebujących rodzin z terenu Gminy Osina, które z wdzięcznością przyjęły ofiarowaną pomoc.

Wszystkim, którzy włączyli się w tę zbiórkę gorąco dziękujemy – dzięki Wam mieliśmy co przekazać potrzebującym.

kapital_ludzki_65px.jpgefs_65px.jpgue_lewe_65px.jpg

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie od miesiąca maja 2012 r. rozpoczął cykl treningów i szkoleń w ramach V edycji partnerskiego Projektu systemowego "Z bezradności do aktywności" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Odbiorcami projektu są osoby bezrobotne i niepełnosprawne nieaktywne zawodowo korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Podjęte zostaną działania zmierzające do zwiększenia szans znalezienia zatrudnienia.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Osina poprzez pomoc doradcy zawodowego, psychologa, terapeuty rodzinnego oraz udział w kursach, szkoleniach oraz treningach organizowanych w ramach projektu.

Szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kontynuując tradycję ścisłej współpracy, w ramach międzyinstytucjonalnych działań związanych z przeciwdziałaniem patologii i przemocy oraz realizując założenia zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w dniu 25 kwietnia 2012 r. odbyło się szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. kwiecień 2012

Szkolenie zorganizowane zostało wspólnie z Zespołem Interdyscyplinarnym z Gminy Stepnica.

Szkolenie przeprowadził Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa z Krakowa.

Omówiono przede wszystkim ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r. w sprawie procedury Niebieskiej Karty oraz formularze Niebieskiej Karty.

Przeprowadzone szkolenie pozwala na pełniejsze poznanie problemu, a także stwarza szansę na efektywną współpracę ludzi, którym nie jest obojętny los osób doświadczających przemocy.

Przewodniczący ZI
Marcin Płusa

PODOPIECZNI OPS PODJĘLI PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE!
Prace rozpoczęły się od 01.03.2012 r. i potrwają do 31.12.2012 r.
Wszystkie wytypowane osoby są bezrobotne i rekrutują się spośród klientów Ośrodka Pomocy Społecznej.  Osoby te zaangażowane są do różnego rodzaju prac wykonywanych pod nadzorem sołtysów poszczególnych miejscowości. Nad całością czuwa Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie i Urząd Gminy w Osinie. Głównym celem tej akcji jest przygotowanie podopiecznych do wejścia na otwarty rynek pracy. Dodatkową zaletą tej formy pomocy jest uzyskanie przez pracowników społecznie użytecznych wynagrodzenia za pracę a dla gminy możliwość zaangażowania tych osób do różnych prac porządkowych, remontowych czy obsługi imprez gminnych.
Prace społecznie użyteczne mają stać się dla naszych podopiecznych pierwszym krokiem i pozytywnym bodźcem do podjęcia pracy na otwartym rynku zatrudnienia.
Mamy nadzieje i jednocześnie życzymy aby tak właśnie się stało.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie
Marcin Płusa