Krzywice - (Krzywacz, Krzywać przejściowe nazwy Krzywic), niem. Kriewitz. Wieś sołecka w gminie Osina położona 13 km na północny-wschód od Goleniowa i 3 km na zachód od siedziby gminy licząca 181 mieszkańców (stan na dzień 1.09.2008 r.). Grunty osady docierają na zachodzie do doliny rzeki Gowienica. Zabudowa częściowo rozproszona, zaś centrum zachowało plan starej owalnicy słowiańskiej z dwoma stawami na nawsiu. Na wschodnim skraju wioski wznosi się wzgórze 56 m n.p.m., na który stał kiedyś wiatrak.