Podwójna inwestycja w Redle nabiera tempa.
Trwają prace budowlane związane z przebudową świetlicy wiejskiej oraz remizy straży pożarnej w miejscowości Redło. Kompleksowa inwestycja obejmuje m.in.  przebudowę istniejącego obiektu remizy straży pożarnej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę dachu oraz nowe rozmieszczenie pomieszczeń. Obiekt dostosowany będzie dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonane zostaną  nowe instalacje wewnętrzne oświetleniowe, alarmowa, teletechniczne, klimatyzacji, c.o.
Nowy budynek OSP będzie zlokalizowany bezpośrednio przy świetlicy i będzie pełnił funkcję garażowo socjalną dla przyszłych użytkowników. Obiekt będzie wyposażony w instalację c.o. z nagrzewnicą wodną w garażu, wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Ponadto w  ramach zagospodarowania terenu wykonana będzie przebudowa istniejącego wjazdu oraz nowy plac utwardzony przed budynkiem, przebudowa przyłącza energetycznego, budowa kanalizacji sanitarnej zewnętrznej do zbiornika bezodpływowego.
Już dziś można zaobserwować znaczne zmiany w bryle konstrukcyjnej obiektu jak również postępy prac. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 15 listopada 2021 r. a wartość prac wynosi  1.132.744,03 zł brutto.

Ponadto wskutek złożonego przez Krzysztofa Szwedo - Wójta Gminy Osina wniosku do programu Rządowego  Funduszu Inwestycji Lokalnych   Gmina Osina pozyskała wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na łączną kwotę 1 000 000,00 zł (milion złotych).
W wyniku I   naboru wniosków z RFIL  pozyskano 500 tys. złotych, pozostałe 500 tys. Gmina uzyskała w wyniku II naboru  na wnioskowane zadanie  pn.”Budowa remizy  OSP w Redle”.