• Odpady zmieszane w miejscowościach KOŚCIUSZKI, WĘGORZA, BODZĘCIN, REDOSTOWO I KIKORZE będą odbierane w dniach: 10, 22 grudnia 2018 roku.
  • Odpady zmieszane w miejscowościach REDŁO, WĘGORZYCE, PRZYPÓLSKO, OSINA I KRZYWICE będą odbierane w dniach: 11, 24 grudnia 2018 roku.
  • Odpady zbierane selektywnie (czyli tworzywa sztuczne, szkło, papier) odbierane będą z terenu całej gminy w dniu: 13 grudnia 2018 roku.
  • Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą z terenu całej gminy w dniu: 13 grudnia 2018 roku (nie wystawiamy opon, części samochodowych, okien!!!)

We wskazanych dniach, lub wieczorem dnia poprzedzającego wskazaną datę prosimy o wystawienie pojemników oraz wszystkich trzech worków z odpadami przed Państwa posesje, w sposób umożliwiający pracownikom firmy wywozowej ich odbiór.

W związku z Ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej dniem wolnym od pracy jest 12.11.2018 r. (poniedziałek). PGK Spółka z o.o. w Goleniowie informuje, że wywóz odpadów komunalnych przypadający w tym dniu w miejscowościach: Kościuszki, Węgorza, Bodzęcin, Redostowo i Kikorze zostanie wykonany w dniu 13.11.2018 r.  (wtorek).

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą z terenu całej gminy w dniu: 22 marca 2018 roku

Wieczorem dnia poprzedzającego wskazaną datę tzn. 21 marca prosimy o wystawienie problematycznych odpadów przed Państwa posesje, w sposób umożliwiający pracownikom firmy wywozowej ich odbiór. Nie wystawiamy opon samochodowych!!!!!

Odpady ustawiamy w okolicy pojemników na odpady zmieszane, w widocznym miejscu. Prosimy o nie wystawianie odpadów wielkogabarytowych w innych terminach,  gdyż następny termin będzie 28 czerwca 2018 roku

W każdym dniu (pon. - sob. od godz. 7.00 do 19.00)  mogą Państwo wywieść odpady gabarytowe na PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) do Goleniowa przy ul. I Brygady Legionów 17C BEZPŁATNIE.

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą z terenu całej gminy w dniu: 14 grudnia 2017 roku Wieczorem dnia poprzedzającego wskazaną datę tzn. 13 grudnia prosimy o wystawienie problematycznych odpadów przed Państwa posesje, w sposób umożliwiający pracownikom firmy wywozowej ich odbiór. Nie wystawiamy opon samochodowych !!!!! Odpady ustawiamy w okolicy pojemników na odpady zmieszane, w widocznym miejscu. Prosimy o nie wystawianie odpadów wielkogabarytowych w innych terminach, gdyż następny termin będzie 22 marca 2018 roku. W każdym dniu (pon. - sob. od godz. 7.00 do 19.00) mogą Państwo wywieść odpady gabarytowe na PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) do Goleniowa przy ul. I Brygady Legionów 17C BEZPŁATNIE.