MATEMATYKA MOŻE BYĆ ZABAWĄ
W styczniu uczniowie klasy III a zaprojektowali i wykonali matematyczne gry planszowe. Praca ta wymagała kreatywności i ogromnego zaangażowania. Uczniowie pracowali w grupach. Każda grupa opracowała w punktach reguły gry, uwzględniając: kolejność rozpoczynania, sposób poruszania się po planszach oraz nagrody za poprawne podanie wyników. Gry były kolorowe oraz zawierały wiele elementów. Sprawdzały i utrwalały mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 100, kolejność wykonywania działań, obliczenia czasowe oraz znaki rzymskie. Każda gra została „przetestowana” poprzez wspólną zabawę. Uczniowie w trakcie gry skupiali się na rywalizacji, nawzajem sobie kibicowali oraz wyjaśniali reguły. Każdy chciał zagrać w jak największą liczbę gier. Okazuje się, że duch rywalizacji służył tu mądrej rozrywce oraz powtórzeniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności matematycznych.

Katarzyna Paczkowska