2023 02 01 koloKoło gospodyń wiejskich z Krzywic „KRZYWE BABY KGW” otrzymuje dotacje z programu realizowanego z budżetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na projekt „Zadzieram kiecę i lecę” W ramach tego projektu koło zakupi maszyny do szycia, tkaniny i akcesoria niezbędne do uszycia reprezentacyjnych krzywickich strojów regionalnych . Stroje te będą wykonane na warsztatach krawieckich, które będą przeprowadzane w świetlicy w Krzywicach.

#KARR
#PomorzeZachodnie
#społecznik
#ProgramSpołecznikfb