Przekazanie terenu budowy drogi do nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych nad jeziorem w miejscowości Kościuszki
W dniu 11.05.2023 r. Wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo w obecności Pani Małgorzata Jasek Sołtys Kościuszek, Pani Katarzyna Wąsik Radnej Gminy Osina oraz mieszkańców sołectwa Kościuszki dokonał przekazania terenu pod budowę drogi do nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych nad jeziorem w miejscowości Kościuszki. Z ramienia Wykonawcy inwestycji tj. spółki PRD Nowogard S.A. w przekazaniu udział wzięli: Krystyna Łazarz – Prezes Zarządu oraz Krzysztof Czura – Wiceprezes Zarządu PRD Nowogard.

Zadanie obejmuje budowę drogi o długości 1,15 km z nawierzchnią bitumiczną oraz utwardzonymi poboczami gruntowymi i odwodnieniem do rowów melioracyjnych. W zakresie planowanej inwestycji jest również budowa oświetlenia drogowego solarnego. Zadanie poprawi atrakcyjność Gminy pod względem rozwoju budownictwa mieszkalnego oraz wpłynie korzystnie na rozwój usług turystycznych i wypoczynkowych z uwagi na poprawę dojazdu do jeziora w obrębie miejscowości Kościuszki.

Wykonawca zrealizuje inwestycję  do 06.10.2023 roku na realizację zadania. Wartość całego zadania to 3 514 176,09 zł .

Inwestycja jest w 95% finansowana Rządowego  Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Gmina ma promesę BGK na kwotę 3 338 467,20 zł