W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Wójta, pracowników Urzędu Gminy, radnych i sołtysów, dotyczących bardzo złego stanu dróg na terenie naszej gminy, informuję, że drogi relacji:

  • Kikorze – Redło,
  • Osina – Przypólsko w kierunku Mostów,
  • Osina – Krzywice i do Goleniowa,
  • Kościuszki (stacja paliw) – Węgorza,
  • Węzeł Osina (DK nr 6) – Węgorza w kierunku Czermnicy,
  • Wiadukt nad DK nr 6 – Bodzęcin – Węgorza

są drogami, których właścicielem jest Powiat Goleniowski. Za ich konserwację, remonty, naprawy, koszenie i bieżące utrzymanie odpowiada Zarząd Powiatu Goleniowskiego.

Wójt, pracownicy UG, radni Rady Gminy Osina wielokrotnie zwracali się (telefonicznie, w bezpośrednich spotkaniach, na piśmie) do Pana Starosty z pytaniami dotyczącymi terminu wykonania remontu ww. dróg powiatowych. W dniu 15 maja br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy z udziałem Pana Tomasza Stanisławskiego - Starosty Goleniowskiego i Pana Bogusława Zaborowskiego - Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Goleniowie. Na spotkaniu Dyrektor Zaborowski powiedział, że przyczyną nieprzystąpienia do tej pory do remontu dróg powiatowych jest to, iż wykonawca, z którym Starostwo miało podpisaną trzyletnią umowę, złożył rezygnację. W związku z tym Starostwo było zmuszone ogłosić nowy przetarg.

W rozmowie telefonicznej w dniu dzisiejszym (25.05 br.) Dyrektor Zaborowski powiedział, że nowy wykonawca przystąpi do remontu dróg powiatowych w dniu 31.05.2023 r. Pierwszą remontowaną drogą będzie droga Kikorze – Redło. Trzymamy za słowo.

Wójt Gminy Osina
Krzysztof Szwedo