Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie w łącznej kwocie nie niższej niż 20 tys. zł oraz nie wyższej niż 100 tys. Zł.

Ponad 112 mln złotych z Krajowego Planu Odbudowy zostanie rozdysponowanych przez resort kultury na dofinansowanie organizacji wydarzeń kulturalnych. Wysokość pojedynczego grantu może wynieść od 20 do 100 tys. zł. Nabór wniosków rozpocznie się 30 czerwca i potrwa do 15 lipca.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór wniosków w zakresie inwestycji A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju, realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

O granty w programie mogą ubiegać się m.in. instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Do objęcia wsparciem kwalifikują się następujące rodzaje przedsięwzięć: festiwale, przeglądy i konkursy, wystawy, performance, happeningi, instalacje artystyczne, prezentacje multimedialne, spektakle, koncerty, widowiska oraz inne formy prezentacji sztuki, dokumentacja, archiwizacja, badania oraz popularyzacja kultury i wiedzy o kulturze; konferencje i panele dyskusyjne, kursy, szkolenia, warsztaty, projekty edukacyjne i animacje kulturowe.

Aby uzyskać grant, przedsięwzięcie musi spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

1.    Przedsięwzięcie jest związane z podnoszeniem kompetencji cyfrowych i ekologicznych w sektorze kultury i sektorze kreatywnym; 
2.    Przedsięwzięcie jest realizowane albo wyłącznie w formie wirtualnej albo jednocześnie w formie stacjonarnej i wirtualnej; 
3.    Przedsięwzięcie jest poświęcone architekturze, projektowaniu lub sztuce kreatywnej, aby pomóc artystom i projektantom w rozwijaniu ich umiejętności ekologicznych i cyfrowych; 
4.    Przedsięwzięcie ma na celu wspieranie współpracy oraz wymianę wiedzy i umiejętności między sektorem kultury i sektorem kreatywnym a sektorami nauki, technologii i przedsiębiorstw; 
5.    Przedsięwzięcie wykorzystuje technologie przełomowe, takie jak sztuczna inteligencja, łańcuch bloków oraz internet rzeczy, w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

Całkowita wysokość środków przeznaczonych na wsparcie wynosi 112 040 884 zł. Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie w łącznej kwocie nie niższej niż 20 tys. zł oraz nie wyższej niż 100 tys. zł. Wysokość grantu nie może przekraczać 80 proc. sumy kosztów kwalifikowalnych wskazanych we wniosku. VAT nie jest wydatkiem kwalifikowalnym.

Termin składania wniosków rozpoczyna się w dniu 30 czerwca 2024 roku i kończy w dniu 15 lipca 2024 roku. Wnioski składa się za pośrednictwem systemu informatycznego WITKAC.

Więcej informacji na temat naboru można znaleźć pod linkiem: https://www.gov.pl/web/kultura/program-wspierania-dzialalnosci-podmiotow-sektora-kultury-i-przemyslow-kreatywnych-na-rzecz-stymulowania-ich-rozwoju.